contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

News

Så kan modell från USA integrera fler

Jacob Dornbos

Integrationen på arbetsmarknaden måste gå fortare och det är dags för näringslivet att agera. Därför startar vi ett projekt hämtat från USA som knyter företag ägda av personer födda i ett annat land närmare stora företag i Sverige, skriver åtta vd:ar och aktörer i det svenska näringslivet.

Read the full article here

Med inspiration från USA kan etablerade företag hjälpa till att öppna upp för entreprenörer med utländsk bakgrund, skriver åtta företagsledare. Foto: Hasse Holmberg, TT

Med inspiration från USA kan etablerade företag hjälpa till att öppna upp för entreprenörer med utländsk bakgrund, skriver åtta företagsledare. Foto: Hasse Holmberg, TT

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out