contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

News

"Datainspektionen försvårar terrorbekämpning"

Jacob Dornbos

En dom i förvaltningsrätten kan få långtgående konsekvenser för amerikanska företag med verksamhet i Sverige. Genom utebliven rättslig möjlighet till kontroll mot SDN-listan kan dessa företag riskera att finansiera terrorister och misstänkta terroristers verksamhet, skriver Peter R Dahlen, AmCham Sweden, Johan Sundberg, advokat, och Johan Thörn, jurist.

Read the full oped here (Swedish)


Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out