contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

News

Korruptionen i samhället – hur motverkar vi den?

Jacob Dornbos

 
 

Korruption belastar Europas redan hårt ansatta ekonomi med minst € 120 miljarder – årligen. I vårt egna välordnade land undanhålls varje år 82 miljarder kronor i skatt. Och hundratals miljarder göms i s.k. skatteparadis. Detta får effekter för hela samhället. Tillgänglig forskning visar att korruption uppvisar klara negativa samband med nästan alla standardmått på mänsklig välfärd, t ex barnadödlighet, förväntad livslängd, andel kvinnor som dör i barnsäng, livstillfredsställelse, och tillit till andra människor.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar den 24 november seminariet ”HÄLSOFARLIG KORRUPTION – prevention genom kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning?"

Lennart Levi, initiativtagare till seminariet tillsammans med professor Bo Rothstein, vad är bakgrunden till mötet?

– Samhällets och vår egen värdegrund påverkar otaliga politiska, juridiska, ekonomiska, medicinska och andra transaktioner och beslut världen över. Beroende på dess innehåll och det sammanhang där den tillämpas kan den främja människors hälsa och välbefinnande – eller vara farlig för liv och hälsa. Korruptionen i världen är utbredd. Det har beräknats att en majoritet av jordens befolkning kan sägas leva under ”dysfunktionella samhällsinstitutioner”, vilket i sin tur är en viktig förklaring till fattigdom och mycket av det mänskliga lidandet i världen. Vi vill med mötet på Läkaresällskapet starta en debatt och en process som på sikt kan leda till förändring till det bättre.

Tillsammans med Bo Rothstein initierade du i våras ”Poznan Declaration” som föreslår kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning. Vad innebär den?

– Poznandeklarationen föreslår att kommande generationer studenter lär sig mer om sin värdegrund och om hur man hanterar etiska utmaningar. Förslaget har fått en väldig respons och stöds av ett stort antal forskare, ett internationellt akademikernätverk, två stora universitetsnätverk och det stora antikorruptionsnätverket Transparency International. Vi är övertygade om att förändring är möjligt och vill genom deklarationen peka på det orimliga i att situationen tillåts fortleva och utvecklas.

Till vilka vänder sig seminariet?

– Alla som är intresserade av ekonomisk och social välfärd och en god folkhälsa berörs av detta och bör delta. Mötet kommer att webbsändas via Läkaresällskapets webbsida och kommer att kunna följas i såväl realtid som i efterhand.

Lennart Levi är professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska institutet. Bo Rothstein är professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Mer information:
Professor Lennart Levi, 073-987 11 75, lennart.levi@eurostress.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

UR PROGRAMMET:

·  Professor Lennart Levi: "Patogenes med rötter i den samhälleliga och individuella värdegrunden".

·  Huvudsekreterare Robert Cloarec: ”Etik och kultur i statsförvaltningen – från ord till handling”.

·  Psykiatrisamordnare dr Ing-Marie Wieselgren: ”Etik i kommuner och landsting”.

·  Professor Tomas Brytting: ”Etik i näringslivet”.

·  F statsrådet Tobias Krantz: ”Hur engagera företag och studenter?”

·  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson: ”Utvecklingsmoral för framtidens Sverige”.
När: Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00-20.00.

Var: Svenska Läkaresällskapet, Föreläsningssalen, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Moderator: Professor Nina Rehnqvist, SBU

Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och hennes företrädare på posten Tobias Krantz, forskare, huvudsekreterare Robert Cloarec, psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren, professor Tomas Brytting och professor Lennart Levi.

Anmälan till: annie.melin@sls.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out