contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

TILLSAMMANS MOT KORRUPTION

Upcoming

Back to All Events

TILLSAMMANS MOT KORRUPTION

  • 2 Brunnsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 38 Sweden (map)

Det är nu dags att börja förberedelserna för 2018 års antikorruptionsdag i Almedalen! Vi välkomnar därför företag och organisationer som är intresserade av att arrangera seminarier och aktiviteter under denna dag till ett uppstartsmöte.

Även i ett land som Sverige som är relativt förskonat från korruption, tenderar korruptionsproblematiken att växa och bli mer komplex. Förståelsen för riskerna med korruption måste öka. Vi som inom ramen för TMK nu drar igång förberedelserna för Almedalen 2018 vill gärna se att vi kan nå ut till fler än de som redan känner till problemen. Vi hoppas att kunna bredda frågeställningarna och förnya formerna för seminarier/paneler/utfrågningar och därmed attrahera en större publik.

Denna inbjudan riktas dels till alla företag/organisationer/myndigheter m.fl. som varit arrangörer av seminarier under de tre år som vi ordnat antikorruptionsdagar i Almedalen, dels till övriga intresserade seminariearrangörer. Vi ser gärna att arrangörskretsen vidgas, i syfte få korruptionsfrågor belysta från fler vinklar. 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out