contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

KORRUPTIONSRISKEN MED OFFENTLIG UPPHANDLING

Upcoming

Back to All Events

KORRUPTIONSRISKEN MED OFFENTLIG UPPHANDLING

  • 2 Brunnsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 38 Sweden (map)

- och hur den kan hanteras

Inget annat land i Europa har så många överprövningar av upphandlingar som Sverige. Vad kan det bero på? Kan misstanke om korruption vara en grund? Och vad kan vi i så fall vidta för åtgärder?

Under seminariet diskuteras korruptionsriskerna i ofentlig upphandling ur fera olika perspektiv tillsammans med konkreta tips kring hur såväl  upphandlande myndigheter som företag kan arbeta för att minimera  riskerna. Även tankar om framtida bestämmelser på upphandlings- området presenteras.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Transparency International Sverige, Institutet mot Mutor och AmCham Sweden inom ramen för  Tillsammans mot Korruption - ett initiativ för att dela de goda exemplen och stötta i arbetet mot korruption.

AGENDA

07.45 - Frukost serveras
08.00 - Tillsammans mot Korruption hälsar välkomna
08.15 - Andrea Sundstrand, Stockholms Universitet, moderator
             Presentationer av:
             Ulrika Sjöholm, affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten
             Charlotta Lindmark, chefsjurist, Trafikverket
             Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi, om
             Utredningen om vissa förenklande upphandlingsregler
09.15 - Frågestund
09.45 - Seminariet avslutas

TMK 16 november.png
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out