contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

Upcoming

Back to All Events

"HOTET INIFRÅN"

  • Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm (map)

Anmälan görs till seminarium.sthlm@lindahl.se senast den 29 mars 2016

Klimatet för företag hårdnar alltmer. Förutom externa faktorer utsä­tts företag i ökad omfa­ttning för hot mot företagens fortlevnad inifrån den egna organisationen. Mutor, konkurrensstridigt beteende, förskingringar m.m. utfört av anställda inom organisationen riskerar att­ drabba företaget hårt och stora aktieägarvärden kan gå förlorade. Utsa­tta företag såsom TeliaSonera, SCA m.fl. har få­ utstå hård kritik från aktiemarknaden, aktieägare, media, kunder och andra intressenter med stora värdeförluster som följd. Svenska företag med global verksamhet riskerar dessutom sanktioner från såväl svenska som utländska myndigheter, inte minst amerikanska US Department of Justice. Vilka förebyggande åtgärder kan företagen vidta i form av tydliga riktlinjer och policies för att­ minska risken för sådana händelser? Om situationen uppkommer och företaget blir föremål för utredning, hur ska styrelsen och ledningen agera för a­ begränsa skadeverkningarna?

En spännande mix av representanter från näringslivet har bjudits in för a­tt dela med sig av sina erfarenheter och bedömningar på området.

 

TALARE VID SEMINARIET
Tomas Billing, VD för Nordstjernan och styrelseordförande i bl.a. NCC och Nobia, och vinnare av Guldklubban 2014, delar med sig av sina erfarenheter från bolag i svåra situationer, såsom asfaltkartellsituationer

Ulrica Salomon, delägare och ansvarig för Lindahls kompetensgrupp för Compliance samt Offentliga affärer och konkurrensrätt

William Langran, medlem i New York State Bar och senior biträdande jurist i Lindahls processgrupp

Carl-Olof Bouveng, delägare M&A på Lindahl och ledamot och f.d. ordförande i International Section of New York State Bar Association

Annika Andersson, delägare och ansvarig för Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A

 

DELTAGARE I PANELDEBATTEN
Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet mot mutor
Alf Johansson, Chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption
Carina Lundberg Markow, Chef för ansvarsfullt företagande på Folksam
Sasja Beslik, Chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea
Joakim Strid, Head of European Surveillance, Nasdaq

Moderator: Jan Wifstrand, Rapidus AB                                     

Seminariet är kostnadsfritt.
Vi inleder med kaffe och smörgås. Efter seminariet inbjuds till mingel med förtäring.

Varmt välkomna!

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out