contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

Upcoming

Back to All Events

En ISO-standard mot mutor

Välkommen till ett lunchseminarium där du får möjlighet att veta mer om och lämna dina synpunkter på remissversionen av den ISO-standard mot mutor som beräknas finnas på marknaden 2017.

En arbetsgrupp inom SIS (Swedish Standard Insitutet) har sedan 2013 arbetat med att ta fram ett ledningssystem mot mutor, ISO/DIS 37001 – Anti-bribery management systems.

Länk till remissen: www.kommentera.sis.se/Home/Details/2936

Talare

  • Helena Sjöholm, Direndi AB, ordförande i arbetsgruppen
  • Hans De Geer, Senior Advisor, Halvarsson och Halvarsson, medlem av arbetsgruppen
  • Lars Näslund, VD, 3M Norden
  • Eva-Lotta Strandberg, Affärsområdeschef, Humana
    Diskussionen leds av Peter Dahlen, VD, Amcham Sweden

En enklare lunch serveras 11.30 – 12.00. Seminariet börjar 12.00.

För anmälan följ följande länk.

Seminariet är ett samarrangemang mellan AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor, SIS och Stockholms Handelskammare.

img_ref2040_01.jpg
Earlier Event: February 24
Entrepreneurs and Venture Capitalists
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out