contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

Upcoming

Back to All Events

Vad innebär EU:s förslag på en ny dataskyddsförordning för företagen?

  • Hallvarsson & Halvarsson Sveavägen 20 våning 9 (map)

Välkommen till AIG:s seminarium:


Vad innebär EU:s förslag på en ny dataskyddsförordning för företagen?
Har du rätt skydd på plats?

Förlust av data är ett av de största hoten för företag idag.  EU:s nya dataskyddsförordning ställer höga krav på företag som hanterar personuppgifter och det tar tid att implementera bra processer och förebyggande åtgärder.

  • Vad innebär den nya lagstiftningen?
  • Vilka konsekvenser får den för företag?
  • Vad borde ditt företag göra för att proaktivt hantera de nya riskerna?
  • Hur kan du förebygga skador och begränsa konsekvenserna om en skada inträffar?


Lär dig mer på AIG:s seminarium om dataskyddsförordningen och CyberEdge den 16:e mars, 16:00 hos Hallvarsson & Halvarsson på Sveavägen 20, våning 9.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out