contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

Efter valet - vad händer med USAs handelspolitik?

Upcoming

Back to All Events

Efter valet - vad händer med USAs handelspolitik?

  • 2 Brunnsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 38 Sweden (map)

Under valkampanjen har båda presidentkandidaterna talat sig varma för ökad protektionism och stoppade frihandelsavtal. Det ingen talat om är den nytta som det traditionella frihandelslandet USA har av handel och utländska investeringar.

Detta är ingen nyhet i amerikanska valkampanjer, men vanligtvis brukar presidenten, väl vald, kunna erkänna att handel är nyttig för landet. Kan vi förvänta oss detta även denna gång?

Den 17 november kl. 13.00–14.30 bjuder ICC in till en eftervalsdiskussion om hur USAs handelspolitik kan utvecklas med den inkommande presidenten ur ett amerikanskt, svenskt och ett regionalt perspektiv.
 
Under seminariet tar vi alltså upp vad vi kan förvänta oss, men också vilken makt presidenten har i förhållande till kongressen när det gäller handelsfrågor. Vi kommer även att diskutera den svenska regeringens förväntningar och prioriteringar, liksom USAs betydelse för svenska företags internationella affärer. 


Talare
Peter Dahlen, VD, AmCham
Andreas Hatzigeorgiou, Chefekonom, Stockholms handelskammare
Henrik Isaksson, Utredare, Kommerskollegium
Mike Layne, Economic Unit Chief, Amerikanska ambassaden
Teppo Tauriainen, Chef för amerikaenheten, UD
 
Sista anmälningsdag för seminariet är den 15 november. 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out