contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

Upcoming

Back to All Events

Välkommen Till Ett Lunchseminarium Om Hur Digitaliseringen Förvandlar Handeln

  • 2 Brunnsgatan Stockholm, Stockholms län, 11138 Sweden (map)

Digitaliseringen har öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Dagens handel och produktion behöver fria dataflöden, något som har blivit en del av företagens vardag.

Den snabba teknikutvecklingen ger också upphov till legitima åtgärder för till exempel skydd av integritet och informationssäkerhet. Vi måste se till att den nödvändiga hanteringen av data kan ske så smidigt som möjligt i internationell handel och produktion. Hanterar vi inte frågan om dataflöden över gränser rätt riskerar vi att gå miste om teknikens fördelar.

Frågorna är aktuella, inte minst i och med EU:s kommande dataskyddsregler och frihandelsavtalet mellan EU och USA. Frågan är om svenska företag och beslutsfattare är medvetna om förändringarna och behoven. I dag kan praktiskt taget inga företag köpa, producera och sälja utan att data behöver passera en gräns.

Syftet med detta lunchseminarium är att öka förståelsen för hur central en fungerande datarörlighet är för moderna affärsmodeller i alla typer av företag - samt att visa exempel på potentialen och takten i den pågående digitaliseringen.

Talare:
Magnus Rentzhog, Kommerskollegium
Jan Palmquist, Deloitte
Björn Nordgren, GE
Lena Johansson, Internationella Handelskammaren
Moderator: David Landes, The Local

No-show avgift 400kr gäller för samtliga

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out