contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

How to include Sweden’s elderly in future digital payment systems

AmCham Arena 2019

Back to All Events

How to include Sweden’s elderly in future digital payment systems

  • AmCham Arena Mellangatan 43 Visby 621 56 Sweden (map)

Link to Almedalen Program 2019 Entry

Register Here

Rubrik: Hur ska Sveriges äldre inkluderas i framtidens digitala betalningssystem?

Beskrivning av samhällsfrågan
Sverige ligger i framkant när det gäller digitala betallösningar och medborgarna har anpassat sig rekordsnabbt. Men utvecklingen har också inneburit att grupper så som våra äldre, riskerar att marginaliseras och hamna på efterkälken. Hur ska alla kunna ta del av framtidens nya betalningslösningar?

Utökad information om evenemanget
Vi befinner oss i en föränderlig tid där nya sätt att betala konstant vidareutvecklas. Den höga digitaliseringstakten har öppnat upp för många nya möjligheter, men den har även resulterat i att flera grupper i samhället riskerar att hamna på efterkälken. Ett utbrett digitalt utanförskap kan uppstå om det inte finns rätt förutsättningar för äldre att tillgodogöra sig dessa nya teknologier. Hur ska betallösningar byggas upp och tillgängliggöras för flera användargrupper? Hur kan politik, bransch och intresseorganisationer samarbeta för att skapa inkluderande betalningsekosystem? Ihop med spännande aktörer bjuder vi på insikter kring hur marginaliserade grupper kan inkluderas i takt med att nya betalteknologier introduceras.

Medverkande:

Erik Gutwasser, VD, Norden och Baltikum, Mastercard
Ardalan Shekarabi, Civilminister, Finansdepartementet
Peter Siktröm, Generalsekreterare, SPF Seniorerna
Ariella Rotstein Gille, Co-lead ICAx

Moderator:
Annika Kristersson, Kommunikationschef, Norden och Baltikum, Mastercard

English Program Description
Sweden is one of the most digitalized countries in the world, also when it comes to payment solutions. This development has quickly been adapted by the Swedish population but has also resulted in that certain societal groups, such as the elderly, are running the risk of being marginalised and falling behind. How can the industry, politics and the target group best cooperate to make future payment solutions accessible to all? Welcome to a panel discussion where Mastercard together with inspiring industry players share insights on how Sweden’s elderly population can be included in the digital payment systems of the future.

Lighter snacks and coffee/tea will be served in connection to the panel discussion.

The program will be in Swedish. Hope to see you there!

Program Moderator:
Annika Kristersson, Director of Communications, Nordics & Baltics at Mastercard

Panel Members:
Erik Gutwasser, CEO, Mastercard Nordic and Baltics
Ardalan Shekarabi, Minister for Public Administration, Ministry of Finance
Peter Siktröm, Secretary-General SPF Seniorerna
Ariella Rotstein Gille, Co-lead ICAx

 
2000px-Mastercard-logo.svg.png
 
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out