contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

3 Jakobs torg
Stockholm, Stockholms län, 11152
Sweden

AmCham Sweden is the voice of American business in Sweden. We are champions of US - Swedish trade and investment and US commercial interests in Sweden and give members a networking platform, critical business information, and an amplified voice.

Almedalen 2017

Back to All Events

Korruption? Vi har väl inget problem i Sverige, eller?

  • Clarion Hotel Wisby, Erlanderska Room 6 Strandvägen visby Sweden (map)

Sverige placerar sig ur ett internationellt perspektiv regelmässigt i toppen vid mätningar av personers uppfattning om utbredningen av korruption i landet. Men innebär detta att vi därmed inte behöver bry oss om korruption. Under seminariet diskuteras denna fråga ur ett antal olika perspektiv. Statistiskt sett anmäls ett hundratal mutbrott per år, varav de flesta rör relativt jordnära situationer. Samtidigt rapporterar media om flera korruptionshärvor och från forskarhåll har framförts att korruptionen i Sverige är mer utbredd än vad man har trott. Vilken bild stämmer och varför måste vi bry oss om korruption i Sverige? Under seminariet belyser paneldeltagarna korruption ur ett svenskt och internationellt perspektiv, svensk lagstiftning på området och om den är tillräcklig samt drar paralleller mellan svenskt och amerikanskt förhållningssätt till frågan om korruption.

Paneldeltagare:
Fredrik Wersäll
, Hovrättspresident, Svea hovrätt och ordförande IMM
Birgitta Nygren, Vice ordf. Transparency International Sverige, f.d. Antikorruptions ambassador, UD 
Gary Baker, Vice ordf. AmCham

Moderator:
Natali Phalén, Generalsekreterare IMM

View the Full Tillsammans Mot Korruption Program Here

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out